Χρήσιμα

Αυτή η σελίδα δε θα ανοίγει. Θα είναι μενού για να βλέπουν πολιτικές και αποστάσεις – τηλέφωνα .

Εάν δε θέλουμε να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα σε αυτά, τότε οι πολιτικές και τηλέφωνα και νέα μπορούν να γίνουν όλα μαζί μια σελίδα.